certyfikat_zarzadzania

Certyfikacja systemu zarządzania i jej etapy

Certyfikacja systemu zarządzania jest to specjalna procedura, w związku z którą powstaje niezależna instytucja. Taka instytucja jest niezależna od różnych czynników, na przykład od organizacji, również od dostawcy i odbiorcy. Taka instytucja otrzymuje pisemne zapewnienie, że pewna usług lub jakiś wyrób spełnia założenia i normy. Jest to oczywiście bezpośrednio związane z audytem certyfikującym, czyli audytem zewnętrznym. Na terenie Polski, takie certyfikacje przeprowadzane są przez polskie instytucje oraz również przez polskie przedstawicielstwa zagranicznych towarzystw certyfikacyjnych.

Warto wiedzieć, że certyfikacja systemu zarządzania składa się na kilka ważnych etapów. Warto również wiedzieć, że przygotowania do certyfikacji mogą trwać nawet wiele lat. Co jest istotne, całościowy proces dokumentowania oraz również wdrażania systemu zarządzania jakością, zawsze podzielony jest na 3 standardowe etapy, do nich należą następujące czynniki:

  • opracowanie,
  • wdrożenie,
  • oraz również utrzymanie systemu.

Z kolei sam proces wdrażania norm dzieli się z reguły na 8 do 10 różnych etapów. Pierwszy z etapów, polega najczęściej na podjęciu decyzji o poddaniu się danej certyfikacji, we właściwym momencie rozwoju danej organizacji. Jednym na tym etapie trzeba uwzględnić że w pewnym momencie będzie następowała reorganizacja w strukturach wykonywanej pracy. Następny etap polega na przygotowaniu się do wprowadzenia normy ,,ISO”. Warto wiedzieć co oznacza dosłownie ten skrót. Otóż jest to implementacja systemu zarządzania. Może ona dotyczyć kilku czynników, mianowicie jakości, środowiska tudzież bezpieczeństwa. Na tym etapie na pewno trzeba szczegółowo i precyzyjnie analizować aktualny systemu zarządzania i powinno się go porównywać z wymaganiami danej normy ,,ISO”. W tym momencie, firma powinna wprowadzić już w życie nowe procedury, które są oczywiście wymagane przez certyfikację ,,ISO”.

Bardzo istotnym etapem jest również wybór odpowiedniej jednostki certyfikującej. Czwarty etap polega natomiast na przeprowadzeniu wewnętrznego audytu. Ten audyt jest przeprowadzany poprzez firmę konsultingową, tudzież przez kierownictwo firmy, które poddaje się szczególnemu procesowi certyfikacji. Warto także zwrócić szczególną uwagę, na to, żeby poszczególne procedury znane były nie tylko kierownictwu, ale także i aby były one znane szeregowi pracowników. Na kolejnym już etapie powinna nastąpić tak zwana właściwa certyfikacja. Zazwyczaj się ona zaczyna na piątym etapie. Wówczas podpisywana jest umowa. Warto wiedzieć, że w tym miejscu firma ma do wyboru szczególną opcję z audytem wstępnym lub też bez audytu. Fachowcy doradzają zastosowanie audytu, ponieważ zasadniczo pozwala to na wykrycie różnych niedociągnięć oraz braków, które mogą ewentualnie zostać poprawione przed audytem certyfikującym. Warto wiedzieć, że po uwzględnieniu poprawek najczęściej następuje odpowiedni audyt, który to ujawnia delikatne uchybienia i wówczas firma zobowiązuje się do ich naprawy w uwzględnionym okresie czasu.

Zainteresowany? Zajrzyj również na: http://www.puchatek.edu.pl/norma-iso-9001/