wyspy_zaworowe

Czym są wyspy zaworowe?

Eksperci wiedzą, że istnieje potrzeba regulacji lub rozdziału sygnału w aplikacjach z dziedziny pneumatyki i automatyki przemysłowej. Z tego powodu zaczęto szukać rozwiązania dla tego problemu. W poszukiwaniach rozwiązania wzięto pod uwagę redukcję kosztów oraz zminimalizowanie liczby przyłączy pneumatycznych, elektrycznych czy hydraulicznych.

W ten sposób połączono zawory elektromagnetyczne, które stworzyły zespół blokowy, który posiada jedno zasilanie i sterowanie. W ten sposób uzyskano wyspę zaworową. Wyspa zaworowa integruje zawory pneumatyczne i połączenia elektryczne, w sposób który gwarantuje wydajność. W ten sposób następuje jednocześnie zminimalizowanie ilości przewodów pneumatycznych, ale też ułatwiono montaż tych przewodów. Wyspy zaworowe służą konkretnym celom pod konkretnymi aplikacjami.

Wyspy zaworowe można podzielić pod kątem:

  • średnic,
  • sposobu działania,
  • sposobu sterowania.

Zastosowanie wysp zaworowych

Wyspy zaworowe mogą zostać użyte w postaci samodzielnych jednostek, które sterują maszyną, stanowiskiem czy częścią linii produkcyjnej. Z tego powodu czasem musi być wyspa doposażona modułem sterowania programowalnego czy różne wersje paneli operatorskich. Ten zespół także może zostać zastosowany jako nadrzędny sterownik sieci wysp podrzędnych. Wyspa zaworowa może również stać się jednostka pracującą pod kontrolą nadrzędnego sterownika lub inteligentnej wyspy zaworowej. W takich sytuacjach zwykle własny sterownik zostaje zastąpiony modułem komunikacji z nadrzędnym sterownikiem. Wyspy zaworowe są idealnym rozwiązaniem w różnego rodzaju układach zautomatyzowanych. Warto pamiętać, że istnieje możliwość umieszczenia na jednej wyspie do 32 zaworów.

Wyspy zaworowe gwarantują oszczędność czasu od projektowania po montaż. Pozwala również na umieszczenie systemu elektrycznego i pneumatycznego na jednej platformie.