podesty_nozycowe

Do czego stosuje się podesty nozycowe?

W trakcie robót drogowych, prac konserwatorskich, montażu różnego rodzaju instalacji, bardzo często zachodzi potrzeba wykonania wielu różnych czynności na wysokości przekraczającej kilka, a nawet kilkanaście metrów. Podobnie wygląda sytuacja w wielu magazynach, halach i innych pomieszczeniach, w których przechowuje się różne towary, do których dostęp wymaga czasem wzniesienia się prawie pod sufit. Wysokość takich wnętrz również często dochodzi do kilku, a nawet kilkunastu metrów.

Jak w takiej sytuacji można np. umieścić paletę wyładowaną jakimś towarem, albo inny ładunek na półce umieszczonej na wysokości np. 12 metrów? Oczywiście wnoszenie ważących kilkadziesiąt lub nawet kilkaset kilogramów ładunków z pomocą drabiny nie wchodzi w grę. W takich sytuacjach najczęściej wykorzystuje się tzw. dźwigniki czyli podesty nozycowe o odpowiednim udźwigu i wysokości roboczej.

Różne podnośniki do różnych zastosowań

Zasada działania podnośnika (podestu) nożycowego jest dość prosta. Maszyna wyposażona jest w co najmniej jedną parę tzw. nożyc, które składane i rozkładane są za pomocą dwóch siłowników. W przypadku podestów nożycowych podwójnych za ruch nożyc będą odpowiadać 4 siłowniki. Same siłowniki mogą być elektryczne lub hydrauliczne.  Na końcu nożyc jest specjalna platforma (tzw. kosz), w której umieszczony jest przenoszony ładunek. Tego typu podesty nozycowe spotyka się bardzo często np. w warsztatach samochodowych gdzie ułatwiają przenoszenie samochodów, w magazynach, gdzie służą do transportu ładunków i w wielu innych miejscach, gdzie zachodzi potrzeba manewrowania w różnych płaszczyznach ładunkiem o określonej masie.

Najczęściej spotyka się tego rodzaju podnośniki (podesty) w miejscach, gdzie wysokość robocza nie przekracza kilkunastu metrów.  Ruchomymi podestami nazywa się w praktyce wszystkie podnośniki nożycowe o napędzie elektrycznym. Nieco inaczej będą jednak skonstruowane podesty nozycowe wykorzystywane głównie w zakmniętych pomieszczeniach, a inaczej tego samego rodzaju maszyny pracujące na nierównym gruncie. W pierwszym przypadku istotna będzie przede wszytkim łatwość manewrowania tego typu podnośnikiem – powinien on być stosunkowo niewielkich rozmiarów, poruszanie się nim w ograniczonej przestrzeni nie powinno sprawiać problemów, dobrze również jeżeli będzie on miał specjalne, niebrudzące ogumienie. Z kolei podesty pracujące w warunkach, gdzie nie możemy liczyć na równie i utwardzone podłoże mogą być wyposażone np. w napęd 4×4 ułatwiający stabilną pracę w takim terenie.

Gdy potrzeba sięgnąć wyżej

W sytuacji, gdy musimy dokonać różnego rodzaju prac na wysokości przekraczającej nawet 20-40 metrów, najlepiej wykorzystać do tego podnośniki przegubowe lub teleskopowe, które nie tylko oferują dużo większą wysokość roboczą, ale mają także znacznie większy zakres ruchu oraz udźwig. W takim przypadku zwykłe podesty nozycowe mogą po prostu okazać się niewystarczające, zwłaszcza, jeżeli pracujemy na zewnątrz. W przypadku gdy istotny będzie przede wszystkim większy udźwig można również wykorzystać specjalne, teleskopowe ładowarki.

Przeczytaj też: